FORSIDE

Vårt nærmiljø

AREAL: 1 701 200 m2

Vårt nærmiljø strekker seg fra Vardeveien og Kamfjordlia utover Vesterøyveien, videre på Industriveien. Når den treffer krysset Framnesveien/Veløyveien, så trekker vi oss tilbake til Framnes og helt ned til Fjellvik igjen; Huvik, Rødsåsen, Vindal, Vera, Gonvik Vestre Rød, Framnes, Langestrand og ut på Vesterøyveien igjen.

VELKOMMEN

Vi har fokus på barn og ungdom

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg består av personer valgt ut fra ulike interesseorganisasjoner i vårt lokalmiljø, for å fremme interesse og kvalitet rundt barn og unges oppvekstvilkår i vårt nærmijlø spesifikt.

Som en organisasjon underlagt Sandefjord kommune bistår vi med penger for å realisere aktiviteter, utvikling og prosjekter.

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg ønsker å fremme verdier vi har i vårt nærområde. Denne hjemmesiden vil etterhvert samle informasjon om alle vellag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Fvnmu. Vi tar også sikte på og publisere aktivitetstilbud og muligheter i nærmiljøets samt lokalhistorien om Framnes og Vindal.

Liv mellom husene


Målsetting: Skape aktivitet og samhold for å styrke lokale sosiale nettverk.

Sandefjord kommune ønsker at vårt nærmijø skal ha; en arena hvor befolkningen kan møtes for å dele opplevelser og tradisjoner, kunst og kultur.

En arena hvor befolkningen inviteres til å drøfte felles utfordringer og tiltak. To samlende arrangementer eller tiltak pr. år.Hundremeterskogen


Målsetting: Planmessig bevare og utvikle områder for fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

Sandefjord kommune ønsker at det skal være en standard knyttet til barns fysiske oppvekstmiljø.

I skolekretsen skal det minimum være; en balløkke med ly og muligheter for islegging, en "grå flate" med lys for ulike ballaktiviteter og "hjulaktiviteter", en akebakke, et turmål og områder for fri lek.

Lekeplassprosjekt 2014-2016


MÅL: Nye og forbedret lekeplasser på Framnes og Vindal.

Fvnmu har siden 2014 jobber for å oppgradere dagens lekeplasser i Ole Weggers vei og Vindalveien. Vi har sammen med Sandefjord kommune, Sparebankstiftelsen og Milas nå kommet i mål med fase 1; rydde, restaurere, bytte ut og montere nye apparater. Vi er veldig fornøyd med resultatet og håper mange generasjoner vil ha glede av oppgraderingene som er gjort.

Kontakt oss


Nærmiljøutvalget utnytter Framnes skoles fasiliteter for møter og aktiviteter. Ta kontakt med oss der, alternativt send en epost eller ring direkte til en av styremedlemmene.

Søknader


Framnes og Vindal Nærmiljøutvalgs arbeid går ut på å støtte prosjekter, aktiviteter og arrangementer som bidrar til økt velferd, sosialutvikling i vårt nærmiljø.

Fasiliteter


Det er ulike aktivitetstilbud på Framnes og Vindal. Her for både sommer og vinter. Fvnmu prøver sammen med Sandefjord Kommune å holde vedlike et tilbud for deg som beboer.

FVNMU

Vi ønsker å høre fra deg


Har du innspill, ønsker, planer eller andre forslag til et forbedret nærmiljø, vennligst ta kontakt med oss for å se om vi kan bistå med realisering av tiltak som positiv utvikling av Framnes og Vindal.

FVNMU

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS

c/o Framnes skole

Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord


Epost: post@fvnmu.no

@ 2017 Copyright Terms of Use | All rights reserved