FORSIDE


NYTT:


  • Siste fase av aktivitetsparken er endelig i gang. SFJK monterer balanseapparater
  • Det iverksettes dugnad på Lille Briske for å rydde opp før vinteren
  • Det legges planer for 2020 på hvordan vi skal løfte skolegården, ballslette og lia.


RØDSÅSEN
AREAL: 1 701 200 m2

Vårt nærmiljø strekker seg fra Vardeveien og Kamfjordlia utover Vesterøyveien, videre på Industriveien. Når den treffer krysset Framnesveien/Veløyveien, så trekker vi oss tilbake til Framnes og helt ned til Fjellvik igjen; Huvik, Rødsåsen, Vindal, Vera, Gonvik Vestre Rød, Framnes, Langestrand og ut på Vesterøyveien igjen.

Vårt nærmiljø

VELKOMMEN

Vi har fokus på barn og ungdom

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg består av personer valgt ut fra ulike interesseorganisasjoner i vårt lokalmiljø, for å fremme interesse og kvalitet rundt barn og unges oppvekstvilkår i vårt nærmijlø spesifikt.

Som en organisasjon underlagt Sandefjord kommune bistår vi med penger for å realisere aktiviteter, utvikling og prosjekter.

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg ønsker å fremme verdier vi har i vårt nærområde. Denne hjemmesiden vil etterhvert samle informasjon om alle vellag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Fvnmu. Vi tar også sikte på og publisere aktivitetstilbud og muligheter i nærmiljøets samt lokalhistorien om Framnes og Vindal.

Liv mellom husene


Målsetting: Skape aktivitet og samhold for å styrke lokale sosiale nettverk.

Sandefjord kommune ønsker at vårt nærmijø skal ha; en arena hvor befolkningen kan møtes for å dele opplevelser og tradisjoner, kunst og kultur.

En arena hvor befolkningen inviteres til å drøfte felles utfordringer og tiltak. To samlende arrangementer eller tiltak pr. år.Hundremeterskogen


Målsetting: Planmessig bevare og utvikle områder for fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

Sandefjord kommune ønsker at det skal være en standard knyttet til barns fysiske oppvekstmiljø.

I skolekretsen skal det minimum være; en balløkke med ly og muligheter for islegging, en "grå flate" med lys for ulike ballaktiviteter og "hjulaktiviteter", en akebakke, et turmål og områder for fri lek.

AKTIVITETSPARK 2019


MÅL: Oppgradering av Gamle Sandarbanen.

Siden 2016 har vi nå jobbet for å oppgradere dagens Gamle Sandarbanen. Her for et bedre skolemiljø, økt aktivitet, og ekstra tilbud til både gymtimer og friminutt for fjerde til syvende trinn. Videre har vi gjennom nye treningsapparater håp om et tilbud til alle aldere på Framnes og Vindal. Vi er i siste fase nå med; rydding, legge knustgress og noen nye apparter.

Vi takker Sparebankstiftelsen, Parkmiljø og ikke minst Sandefjord kommune for et flott samarbeid og bidrag!

Kontakt oss


Nærmiljøutvalget utnytter Framnes skoles fasiliteter for møter og aktiviteter. Ta kontakt med oss der, alternativt send en epost eller ring direkte til en av styremedlemmene.

Søknader


Framnes og Vindal Nærmiljøutvalgs arbeid går ut på å støtte prosjekter, aktiviteter og arrangementer som bidrar til økt velferd, sosialutvikling i vårt nærmiljø.

Fasiliteter


Det er ulike aktivitetstilbud på Framnes og Vindal. Her for både sommer og vinter. Fvnmu prøver sammen med Sandefjord Kommune å holde vedlike et tilbud for deg som beboer.

FVNMU

Vi ønsker å høre fra deg


Har du innspill, ønsker, planer eller andre forslag til et forbedret nærmiljø, vennligst ta kontakt med oss for å se om vi kan bistå med realisering av tiltak som positiv utvikling av Framnes og Vindal.

FVNMU

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS

c/o Framnes skole

Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord


Epost: post@fvnmu.no

@ 2017 Copyright Terms of Use | All rights reserved