FORSIDEÅrsmøte for 2019 og 2020

Her er linken til Årsberetningen for 2019-2020. Vi har som mål om å få ferdigstilt prosjekter sammen med skolen og FAU, samt starte opp nye med grillplasser. Det vil også være utbedringsbehov for Lille Briske.

Utover det ønsker vi å motta flere søknader.Link til Årsberetningen finner du her..NYTT:

- Sparebankestiftelsen har sagt ja for støtte av nye grillplasser på Framnes og Vindal :) :)

  - Nye runder for utbygging på Rødsåsen er under saksgang

  - Langestrand har større påtrykk på videre utbygging

  - Skolen, Fau og Fvnmu er i samarbeid med SFJK-P for utbedring av Lia og lekeplass på Vindal


  UTBYGGING

  Rødsåsen og Langestrand

  AREAL: 1 701 200 m2

  Vårt nærmiljø strekker seg fra Vardeveien og Kamfjordlia utover Vesterøyveien, videre på Industriveien. Når den treffer krysset Framnesveien/Veløyveien, så trekker vi oss tilbake til Framnes og helt ned til Fjellvik igjen; Huvik, Rødsåsen, Vindal, Vera, Gonvik Vestre Rød, Framnes, Langestrand og ut på Vesterøyveien igjen.

  Vårt nærmiljø

  VELKOMMEN

  Vi har fokus på barn og ungdom

  Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg består av personer valgt ut fra ulike interesseorganisasjoner i vårt lokalmiljø, for å fremme interesse og kvalitet rundt barn og unges oppvekstvilkår i vårt nærmijlø spesifikt.

  Som en organisasjon underlagt Sandefjord kommune bistår vi med penger for å realisere aktiviteter, utvikling og prosjekter.

  Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg ønsker å fremme verdier vi har i vårt nærområde. Denne hjemmesiden vil etterhvert samle informasjon om alle vellag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Fvnmu. Vi tar også sikte på og publisere aktivitetstilbud og muligheter i nærmiljøets samt lokalhistorien om Framnes og Vindal.

  Liv mellom husene


  Målsetting: Skape aktivitet og samhold for å styrke lokale sosiale nettverk.

  Sandefjord kommune ønsker at vårt nærmijø skal ha; en arena hvor befolkningen kan møtes for å dele opplevelser og tradisjoner, kunst og kultur.

  En arena hvor befolkningen inviteres til å drøfte felles utfordringer og tiltak. To samlende arrangementer eller tiltak pr. år.  Hundremeterskogen


  Målsetting: Planmessig bevare og utvikle områder for fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

  Sandefjord kommune ønsker at det skal være en standard knyttet til barns fysiske oppvekstmiljø.

  I skolekretsen skal det minimum være; en balløkke med ly og muligheter for islegging, en "grå flate" med lys for ulike ballaktiviteter og "hjulaktiviteter", en akebakke, et turmål og områder for fri lek.

  AKTIVITETSPARK 2019


  MÅL: Oppgradering av Gamle Sandarbanen.

  Siden 2016 har vi nå jobbet for å oppgradere dagens Gamle Sandarbanen. Her for et bedre skolemiljø, økt aktivitet, og ekstra tilbud til både gymtimer og friminutt for fjerde til syvende trinn. Videre har vi gjennom nye treningsapparater håp om et tilbud til alle aldere på Framnes og Vindal. Vi er i siste fase nå med; rydding, legge knustgress og noen nye apparter.

  Vi takker Sparebankstiftelsen, Parkmiljø og ikke minst Sandefjord kommune for et flott samarbeid og bidrag!

  Kontakt oss


  Nærmiljøutvalget utnytter Framnes skoles fasiliteter for møter og aktiviteter. Ta kontakt med oss der, alternativt send en epost eller ring direkte til en av styremedlemmene.

  Søknader


  Framnes og Vindal Nærmiljøutvalgs arbeid går ut på å støtte prosjekter, aktiviteter og arrangementer som bidrar til økt velferd, sosialutvikling i vårt nærmiljø.

  Fasiliteter


  Det er ulike aktivitetstilbud på Framnes og Vindal. Her for både sommer og vinter. Fvnmu prøver sammen med Sandefjord Kommune å holde vedlike et tilbud for deg som beboer.

  FVNMU

  Vi ønsker å høre fra deg


  Har du innspill, ønsker, planer eller andre forslag til et forbedret nærmiljø, vennligst ta kontakt med oss for å se om vi kan bistå med realisering av tiltak som positiv utvikling av Framnes og Vindal.

  FVNMU

  Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS

  c/o Framnes skole

  Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord


  Epost: post@fvnmu.no

  @ 2017 Copyright Terms of Use | All rights reserved