FASILITETER

Fasiliteter Fvnmu forvalter

Nærmiljøutvalget har flere fasiliteter på Framnes og Vindal som vi forvalter og utvikler.

Det er ulike aktivitetstilbud på Framnes og Vindal. Her for både sommer og vinter. Fvnmu prøver sammen med Sandefjord Kommune å holde vedlike et tilbud for deg som beboer.

Framnes lekeplass


Målsetting: Aktivitetsarena for barn og ungdom.

Ved Ole Weggersvei og Lyngveien på Framnes finner du et uteareal og en viktig naturlunge mitt i nærmiljøet. Den har som agenda å være en møteplass for lek, fysisk fostring og andre aktiviteter. Dette er en arena åpen for alle aldere.

Vi har nylig oppgradert lekeplassen med nye apparater. Velkommen!


Ballbingen


Målsetting: Et aktivitets tilbud for ballspill og lek.

Ballbingen n er oppe fra kl. 07.00 til 22.00 på kvelden, hele året og så lenge snøen ikke har inntatt området. Her er både fotball, håndball og basket ulike idretter som fungerer bra i ballbingen.

Alle som bruker anlegget holder selv orden og rydder etter seg.

Vindal lekeplass


Målsetting: Aktivitetsarena for barn og ungdom.

Lekeplassen på Vindal finner du midt på Vindalveien, og er et uteareal og en viktig naturlunge for tettbebyggelse på Vindal. Den har som agenda å være en møteplass for lek, fysisk fostring og andre aktiviteter. Dette er en arena åpen for alle aldere. Aktivitetstilbudet her har hatt en betydelig forbedring. Velkommen!

Lille Briske


Målsetting: Opplev naturen mitt i Framnesskogen.

Lille Briske, er en gapahuk bygget i Framnesskogen nordøst for Sandarbanen. Her har Fvnmu bygget opp en oppholdsplass bålpanne, samt en akebakke på vinterstid.  I samarbeid med Framnes skole holder vi plassen vedlike for nærmiljøets innbyggere. God fornøyelse!

Langestrand


Båthavn og strand.

Vi er såpass heldige på Framnes og Vindal å ligge langs Sandefjordsfjorden. Dette gir oss både båthavn, marina og strandlinje. I samarbeid med vellag i nærmiljøet har Fvnmu bidratt til forbedringer av området de siste årene.

FVNMU

Vi ønsker å høre fra deg


Har du innspill, ønsker, planer eller andre forslag til et forbedret nærmiljø, vennligst ta kontakt med oss for å se om vi kan bistå med realisering av tiltak som positiv utvikling av Framnes og Vindal.