Paneldebatt 2019

PANELDEBATT OG FELLESMØTE PÅ FRAMNES SKOLE


Alle de politiske parter stiller, og vi håper du gjør det samme.
TID: 14. august 2019, kl. 18:30 til 20:30

STED: Framnes skole, gymsalen

AGENDA: Få informasjon om saker som berører vårt nærmiljø fra de folkevalgte.


Noen eksempler:


-   Fortetting og annen bygging i området

-   Trafikkavvikling Framnesveien, Vesterøyveien, Kilen

-    Planer for Langestrand

-    Ferge, Framnes - sentrum

-    Rødsåsen

-    Ny skole for hele Vesterøya
ONSDAG 14/8, Kl. 18:30, Framnes skole

Våre folkevalgte kommer til Framnes skole for å diskutere mange saker som berører Framnes og Vindal. Dette er øremerkede saker som har vært i fokus de siste 5 årene og er viktig for alle beboere på Framnes og Vindal. Her med tanke på livskvalitet, bokvalitet, trygg trafikk, gode skoler, infrastruktur med mer.


Alle de politiske partiene stiller, og vi håper du gjør det samme for ditt nærmiljø.


NB: Dette fellesmøte er den beste plattform i valgkampen til å kunne styre fokuset på Framnes og Vindal alene. Bli med på møte for å få svar på om hvordan dette påvirker deg, dine barn og ditt nærmiljø, og hvem du gir din stemme til på valget.


Partiene:

Høyre

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Venstre

Rødt

Sosialistisk Venstre

Miljøpartiet De Grønne

Liberalistene

Demokratene

Kystpartiet