KONTAKT OSS

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS

Orgnr: 891 295 782

Epost: post@fvnmu.no

 

Post- og besøksadresse:

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg

c/o Framnes skole

Ferjeveien 15

3222 Sandefjord

Nærmiljøutvalget utnytter Framnes skoles fasiliteter for møter og aktiviteter. Ta kontakt med oss der, eller direkte til en av styremedlemmene.

Framnes skole

STYRET


Dagens styre består av:

Arnt Christian Bryde (leder) Kirken

412 10 091

achbr(@)online.no


Audun Røsjorde (nestleder) FAU

audun.rosjorde(@)gmail.com


Anett Gundersen (kasserer)

anettgundersen(@)yahoo.no

  

Anette Fyndall Havnås (sekretær) Skolen

970 74 917

Anette.fyndall.havnas(@)sandefjord.kommune.no


Heidi Nilsen (korpset)

heidinils(@)live.com


Monica Spange Svalestuen (Medlem Vindal) 

celmss(@)hotmail.com


Bjørnar Sjøvoli (FAU)

bjoesjo(@)online.no


David Schroeder (Sandefjord Vikings)

465 69 099

david.schroeder(@)kumera.com


Espen Jensen (Sandar IL)

909 14 805

espen(@)gurusoft.noStyret velges på årsmøtet. Alle som bor i skolekretsen inviteres til å være aktive i nærmiljøutvalget. De kan være med i styret, komme med innspill eller delta i prosjekter og dugnader for at nabolagene skal være gode og trygge å vokse opp i.


AKTIVITETSPARK


MÅL: Oppgradering av Gamle Sandarbanen.

I 2016 oppgraderte vi Gamle Sandarbanen. Her for et bedre skolemiljø, økt aktivitet, og ekstra tilbud til både gymtimer og friminutt for fjerde til syvende trinn. Videre har vi gjennom nye treningsapparater håp om et tilbud til alle aldere på Framnes og Vindal. Vi er i siste fase nå med; rydding, legge knustgress og noen nye apparter.

Vi takker Sparebankstiftelsen, Parkmiljø og ikke minst Sandefjord kommune for et flott samarbeid og bidrag!

FVNMU

Vi ønsker å høre fra deg


Har du innspill, ønsker, planer eller andre forslag til et forbedret nærmiljø, vennligst ta kontakt med oss for å se om vi kan bistå med realisering av tiltak som positiv utvikling av Framnes og Vindal.