Aarsmøte
ÅRSMØTE 2019


Vi ønsker alle beboere, kommunen og samarbeidspartnere velkommen til Årsmøte 18.3, kl 18.00 på Framnes skole.AGENDA

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent, samt to personer som signerer protokollen.
3. Årsberetning 2018
4. Årsregnskap 2018 og budsjett
5. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan
6. Handlingsplan
7. Diverse: Thor Dhals utvikling av Framnesområdet, ved fjorden, 

8. Valg
FVNMU

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS

c/o Framnes skole

Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord


Epost: post@fvnmu.no

@ 2017 Copyright Terms of Use | All rights reserved